Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.se innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

pernod-logo
sv en

Pernod Ricard Group

Idag är Pernod Ricard en av världsledarna inom vin- och spritbranschen. Vår ambition är tydlig – vi vill bli branschens obestridliga nummer ett.

Alexandre Ricard.jpg

Alexandre Ricard

"Top Line Growth is the Mother of all Battles"

Pernod Ricard är världsledande inom vin- och sprit i premiumsegmentet. Vår verksamhet är uppdelad i två strukturer: varumärkesbolagen som tar fram varumärkenas globala strategi och garanterar kvalitet och know-how, samt marknadsbolagen som ansvarar för försäljning och lokal marknadsföring av varumärkena.

Decentralisering

För att erövra ledarplatsen har vi valt en hållbar tillväxtmodell som bygger på en decentraliserad organisation, vilket är unikt i vår bransch. Vi har även branschens mest omfattande portfölj av premiumvarumärken samt en strategi som består av tre delar:

Innovation

Ständig innovation gör att vi snabbt kan anpassa oss till ändrade trender, nya förväntningar från konsumenterna och nya konsumtionstillfällen. Digital omvandling utgör en mycket viktig del av detta. Med digital teknik kan förstå våra konsumenter bättre, interagera direkt med dem utan behov av mellanhänder samt ge dem anpassade erbjudanden, via e-handelsmöjligheter.

Premiumisering

Sist men inte minst har vi den strategi vi kallar ”premiumisering” och som är en del av uppgraderingsstrategin för vår portfölj av internationella varumärken. Den går ut på att erövra den mest exklusiva sektorn, nämligen lyxsegmentet.

Global närvaro

Med över 85 egna dotterbolag hanterar vi vår egen distribution av produkter. Tack vare vår globala närvaro kan vi dra mesta möjliga nytta av våra tillväxtmotorer, särskilt i tillväxtländer. Som pionjärer i Asien har vi blivit en av de största aktörerna i regionen. Vi har just lanserat en ny utvecklingsfas i Subsahariska Afrika, där befolkningen kommer att dubbleras till 2050. Den balanserade geografiska närvaron gör det möjligt för oss att fortsätta växa även på marknader som drabbas av tillfälliga svårigheter.