sv en

Värderingar

Pernod Ricard är ett företag styrt av starka värderingar kring entreprenörsskap, förtroende och etik.

Entreprenörskap

Entreprenörskap har varit ett uttalat ledord ända sedan pionjärerna Jean Hémard och Paul Ricard gick samman och grundade Pernod Ricard. Detta innebär att alla medarbetare förväntas vara och agera som entreprenörer. Entreprenörsandan genomsyrar allt vi gör.

Ömsesidigt förtroende

Pernod Ricards affärsmodell är decentraliserad vilket förutsätter ömsesidigt förtroende för att fungera.

Etiskt förhållningssätt

Alla medarbetare hos Pernod Ricard förväntas hålla hög etik i sitt agerande, samt främja öppenhet och respekt.