Är du 25 år eller äldre?

Pernod-ricard-sweden.com innehåller information om alkoholhaltig dryck och riktar sig till dig som fyllt 25 år. Dela inte vår information till minderåriga.

Genom att fortsätta godkänner du också våra användarvillkor, vår sekretesspolicy (Privacy Policy) och cookie policy.

Denna hemsida ägs av Pernod Ricard Sweden, Marieviksvägen 19a, Stockholm. Hemsidan får bara besökas av personer som är 25 år eller äldre. Pernod Ricard Sweden uppmuntrar alla besökare att njuta av våra produkter på ett ansvarsfullt sätt. 

Läs mer på drinkwise.se

pernod-logo
sv en

Uppdaterad version av Pernod Ricards ”WISE DRINKING”- app hjälper dig säkerställa ansvarsfull konsumtion under jul - och nyårshelgerna

”Wise Drinking”, är Pernod Ricards globala app som hjälper användaren hålla sin alkoholkonsumtion under uppsikt och bland annat motverka risken för rattonykterhet..

Efter lanseringen i maj 2014 av mobilappen ”Wise Drinking” så har nya funktioner och uppdateringar tillkommit. Användare kan nu testa sina kunskaper om ansvarfullt drickande genom ett ”responsible quiz” med roliga och utmanande frågor som hjälper användaren att lära sig om alkohol och sina egna gränser.

”Jul- och nyårsledigheten är ett perfekt tillfälle att lära sig mer om ansvarsfull konsumtion av alkohol. Det är också en av årets helger då risken för rattonykterhet ökar. Med hjälp av denna app håller du bättre kontroll på din konsumtion. Med önskan om en trevlig och ansvarsfull helg!” Mikael Sundström, ansvarig CSR Pernod Ricard Sweden.

”Wise Drinking” appen lanseras av Pernod Ricard över hela världen och är ett av många initiativ som tagits runt om i världen för att uppmuntra ansvarsfull konsumtion av alkohol. Andra initiativ är ”Responsible Party”, ett program i samarbete med Erasmus Student Network (ESN) med målet att öka medvetenheten bland studenter i 28 europeiska länder när det gäller ansvarfullt drickande. Under 4 år har man nått mer är 175,000 studenter under olika aktiviteter och event. Dessutom ges stöd till ”Prata om Alkohol” ett utbildningsprogram för skolungdom med övningar som stärker ungdomars självkänsla och förmåga att stå emot grupptryck, samtidigt som det informerar om riskerna med alkohol.

Pernod Ricard jobbar globalt och lokalt med fem åtaganden som gjorts för att bekämpa missbruk av alkohol:

  • minska drickande bland minderåriga,
  • stärka uppföranderegler för etisk marknadsföring,
  • förse konsumenter med information och utveckla ansvarfulla produkter,
  • minska rattonykterhet och
  • samarbeta med återförsäljare för att minska alkoholmissbruk.

För att ladda ner ”Wise Drinking”, scanna QR-koden.

Tillängligt via App Store.

Pernod Ricard Sweden kontakter

Mikael Sundström / Senior Manager CSR, Public Affairs & Communication
+46 (0)8 744 70 18
mikael.sundstrom@pernod-ricard.com

Heléne Reuterwall Thideman / Public Relations Manager 
+46 (0)8 744 73 70
helene.reuterwall-thideman@pernod-ricard.com